variable fonts

PDAMobiz Talk: ทักทายรายวันวันนี้เสนอตอน Variable Fonts สิ่งควรรู้ก่อนการเปลี่ยนแปลงมาถึง

ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนอ่านบทความ ข่าวสารต่างๆ จากอุปกรณ์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนมากกว่าสิ่งพิมพ์แบบกระดาษ เทคโนโลยีในการแสดงผลตัวอักษรบนจอภาพก็ยิ่งมีบทบาทสำคัญมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ‘Variable Fonts’ คือเทคโนโลยีฟอนต์ใหม่ที่กำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น…