WDC

เวสเทิร์น ดิจิตอล เปิดตัวโซลูชันใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บภาพ รักษา เข้าถึงและแชร์คอลเลกชันภาพถ่ายและวิดีโอที่กำลังมีจำนวนเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ที่งาน Consumer Electronics Show 2018 (หรือ CES 2018) เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น (NASDAQ: WDC) ผู้นำด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นการเก็บข้อมูลระดับโลก ได้เปิดตัวโซลูชันใหม่ที่มีความก้าวล้ำที่รองรับคอนเทนท์ส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน