Wiko View Max

Wiko View2 Pro และ Wiko View Max สเปคจัดเต็มในราคาที่คุณต้องหยุด…อีกครั้ง!!!

วีโก สมาร์ทโฟนจากฝรั่งเศส แนะนำสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ในตระกูล “Wiko View Series (วีโก วิว ซีรีส์)” โดดเด่นเรื่องภาพถ่ายที่มีความคมชัดมากขึ้น หน้าจอใหญ่ได้มุมมองที่กว้างกว่า สเปคครบครัน รวมทุกเทคโนโลยี  ในราคาที่คุ้มค่า นำโดย  Wiko View2 Pro (วีโก วิว ทู โปร)