Windows PC

รู้หรือไม่ แอพ Line มีระบบ Quote ข้อความในแซทกลุ่มแล้วนะ

วันนี้มีทริคเล็กๆบนแอพ Line แอพที่ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง ทุกเพศทุกวัยจริงๆ นั่นก็คือตอนนี้เราสามารถอ้างอิงตอบกลับข้อความในแซทกลุ่มได้แล้ว (มาเมื่อไหร่ไม่รู้ เพิ่งเห็นและเริ่มใช้กันครับ) ขออภัยหากรู้กันแล้ว อย่างที่รู้กันว่าการ Quote (อ้างอิงตอบกลับ) มันควรมี เวลาคุยในกลุ่มแล้วต้องการตอบกลับข้อความของเพื่อนคนนั้น และแล้วระบบนั้นก็มีมาแล้ว ลองใช้ได้ทั้ง Windows PC, Android, iOS ในการอ้างอิงข้อความตอบกลับ เวลาเราตอบ เพื่อนเราจะได้รับการแจ้งเตือนด้วย ถึงแม้ว่าเค้าจะปิดการแจ้งเตือนกลุ่มไว้ ถือว่าเป็นประโยชน์มาก