Withings

ทักทาย วันจันทร์ มันส์เดย์ – ความอยู่รอดเป็นสำคัญ Nokia ยังไปต่อ

เรื่องความอยู่รอด ยังไงก็สำคัญที่สุด ถึงแม้ว่าชาวบ้านเค้าจะว่ายังไง แต่ถ้ายังอยู่รอด ก็ยังมีโอกาสกลับมา โดยที่เห็นชัดก็คือ Nokia ก่อนหน้านี้มีการปิดโปรเจค OZO VR ไป เพราะอย่างว่า ของดีราคาแพงในยุคนี้ ใช่ว่าจะอยู่รอดได้ ดีจริง แต่ราคาก็ต้องยอมรับได้ด้วย เพราะไม่อย่างนั้น จำนวนผู้ใช้งานน้อย ยังไงก็ไปไม่รอด เช่นเดียวกัน กับการควบ Withings มาเมื่อปี 2016