wwdc

ทักทายวันอังคาร 16/6/2020 – คุยเรื่องงาน WWDC 2020

สวัสดีวันอังคาร วนมาเจอกับผม @kaew1995 อีกครั้งครับ วันนี้คุยเรื่องงาน WWDC 2020 ของ Apple กันครับ งาน WWDC หรือ Worldwide Developers Conference ซึ่งจัดขึ้นทุกปีช่วงเดือนมิถุนายน