xiaomi cc1

Xiaomi CC11 ปรากฎบน TENAA มีกล้องหลัก 64MP มีหน้าจอ AMOLED 6.55 นิ้ว

Xiaomi C11 Series จะมีด้วยกันสองรุ่นได้แก่รุ่นปกติและรุ่น Pro ซึ่งอาจวางจำหน่ายนอกประเทศจีนในชื่อ Note 11 ทั้งนี้ล่าสุดมีข้อมูลรุ่นปกติออกมาจาก TENAA แล้ว