xiaomi mi 10

Xiaomi 5G Phone รองรับชาร์จแรง 66W ผ่านการรับรอง

Xiaomi ได้เปิดตัว Mi 9 Pro 5G ไปเมื่อเดือนกันยายนมาพร้อมการรองรับ Fast Charge 40W และ Wireless Charge 30W ทว่าดูเหมือนบริษัทจะเตรียมเปิดตัวโทรศัพท์ที่เหนือกว่านั้นเมื่อ CCC ได้รับรองโทรศัพท์ Xiaomi ที่รองรับการชาร์จ 11V/6A= 66W แรงกว่ารุ่นเดิมเยอะ