xiaomi mi 8 se

MIUI 10 เวอร์ชั่นเสถียรถูกปล่อยให้แก่ Xiaomi Mi 8 SE และ Mi Mix 2

มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนของ Xiaomi ได้รายงานว่าเครื่องของพวกเขาได้รับอัพเดทอีกครั้งซึ่งอัพเดทนี้ได้มาบน Xiaomi Mi 8 SE และ Mi Mix 2