Xiaomi Mi Air Purifier 4

บอกเล่า เก้าสิบ – Xiaomi Mi Air Purifier 4

วันนี้ขอจับเอา Xiaomi Mi Air Purifier 4 มาบอกเล่ากันสักหน่อย กับเครื่องฟอกอากาศ ช่วยให้อากาศในบ้านหรือในห้องที่ติดตั้ง ปลอดฝุ่นหรือเชื้อโรคได้ ซึ่งงานนี้มาเป็นรุ่นที่ 4 ละ ผมเองก็ใช้งานมาตั้งแต่รุ่นแรก ตามเทรนด์ช่วงที่ฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วนั่นล่ะ เป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีติดบ้านเอาไว้ และแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เรียกว่า AIoT ที่ Xiaomi เองก็มีอุปกรณ์ต่อพ่วงใช้งานร่วมกันได้อีกมากมาย หรือจะเอาไปใช้เดี่ยวๆ ก็ได้เช่นกัน