Xiaomi Mi Note 3

ยังถูกได้อีก !! Xiaomi Mi Note 3 รุ่น Ram 4GB มาแล้วในราคาถูกกว่าเดิม

Xiaomi Mi Note 3 ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้แล้ว ทว่าตอนนั้นวางจำหน่ายเฉพาะรุ่น  Ram 6GB พร้อมหน่วยความจำตัวเครื่อง 64GB หรือ 128GB เท่านั้น ตอนนี้มีรุ่่นถูกกว่าเดิมคือมาพร้อม Ram 4GB วางจำหน่ายแล้ว