xiaomi redmi 5a

ของดีราคาถูก Xiaomi Redmi 5A รุ่นเล็กประหยัดงบตอบโจทย์คนติดโซเชียล

Xiaomi Redmi Note 5A เปิดตัวไปได้ไม่กี่เดือนก็มีพี่น้องคลานตามกันมาเสียแล้วก็คือ Xiaomi Redmi 5A ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดราคาเพียง CNY600 หรือ $91 ประมาณ 2,990 – 3,490 บาท ออกมาเพื่อตอบโจทย์คนติดโซเชียล เน้นใช้งานทั่วไปอย่างแท้จริง