Xiaomi Redmi 6A

TENAA เผยข้อมูลสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ 3 โมเดล คาดว่ามันคือ Xiaomi Redmi 6A !!

 ช่วงนี้ค่าย Xiaomi ฟิตจัดขยัยปล่อยสมาร์ทโฟนออกมาแบบถี่ยิบ ล่าสุดสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ 3 โมเดลผ่านการรับรองจาก TENAA  เป็นที่เรียบร้อย โดยก่อนหน้านั้นโมเดล M1804C3DE ถูกคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็น Xiaomi Redmi 6