Xiaomi TV

Xiaomi TV ทะลุ 10 ล้านเครื่องแล้วในจีน

    Xiaomi เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่กำลังมาแรง และในโลกของ Consumer Electronics ก็มีเรื่องของ TV ที่ตอนนี้ Mi TV ขายไปแล้วกว่า 10 ล้านเครื่องสำหรับปี 2019 ในจีน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่นับว่าเป็นอีกส่วนสำคัญของ Xiaomi