HUAWEI Mate X สุดยอดสมาร์ทโฟนแห่งยุคอนาคต คว้าใบรับรองคุณสมบัติ 5G CE ใบแรกของโลกจาก TÜV Rheinland

HUAWEI Mate X คว้าใบรับรองคุณสมบัติ 5G CE ใบแรกของโลกจาก TÜV Rheinland องค์กรอิสระด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหลากประเภทซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ใบรับรองนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า HUAWEI Mate X ได้ผ่านการทดสอบและประเมินผลอันเข้มงวด
จนกลายเป็นสมาร์ทโฟน 5G รุ่นแรกของโลกที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองผลิตภัณฑ์
ของสหภาพยุโรป (Notify Body of the European Union)

 

นายบรู๊ซ ลี รองประธานฝ่ายธุรกิจอุปกรณ์พกพา หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป กล่าวในพิธีมอบใบรับรองว่า “ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี 5G มีความสลับซับซ้อนกว่าผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสำหรับ
การสื่อสารข้อมูลหลากหลายประเภทที่ผ่านมา การสร้างและพัฒนามาตรฐานการสื่อสารข้อมูลแบบ 5G
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่รองรับการรับส่งข้อมูลแบบ 5G นั้นเป็นเรื่องยากและยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ความร่วมมือระหว่าง หัวเว่ย และ TÜV Rheinland นั้นก่อให้เกิดมาตรฐานใหม่ๆ ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G และเราจะยังคงร่วมมือกันเพื่อศึกษาวิจัยกระบวนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ 5G ในเชิงพาณิชย์อีกด้วย” นายสเตฟาน คิสช์คา ตัวแทนจาก TÜV Rheinland ได้กล่าวแสดงความยินดีกับหัวเว่ยว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ TÜV Rheinland ได้มีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรม 5G อันเปี่ยมประสิทธิภาพของหัวเว่ย
ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่เยี่ยมยอดทั้งต่ออุตสาหกรรมการสื่อสารและต่อผู้บริโภค TÜV Rheinland มีส่วน
ในการตรวจสอบและรับรองเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายมาตลอดหลายปี และเราคาดหวังว่าจะได้ร่วมงาน
กับหัวเว่ยต่อไปเพื่อร่วมสร้างสรรค์และส่งเสริมการรับส่งข้อมูลแบบ 5G”

 

HUAWEI Mate X เป็นสมาร์ทโฟน 5G รุ่นแรกของหัวเว่ย โดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มีทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่สุด อาทิ ชิปเซ็ต Balong 5000 ซึ่งเป็นชิปเซ็ต 5G มัลติโหมดรุ่นแรกของโลกที่ผลิต
โดยใช้ชิปเซ็ตแบบ 7 นาโนเมตร รองรับการรับส่งสัญญาณทั้ง 2G, 3G, 4G และ 5G นอกจากนี้ยังเป็นชิปเซ็ต
ที่มีความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุดในคลื่นความถี่ระดับ 5G คือ 4.6 กิกะบิตต่อวินาทีที่คลื่นความถี่ต่ำกว่า
6 กิกะเฮิร์ตซ์ (ทดสอบที่คลื่นความถี่ต่ำโดยใช้คลื่น 5G เป็นคลื่นความถี่หลัก) ชิปเซ็ต Balong 5000 ยังเป็น
ชิปเซ็ต 5G รุ่นแรกของโลกที่สามารถใช้งานได้กับโครงข่ายทั้งแบบที่ทำงานได้โดยอิสระ (SA) และแบบที่ต้องทำงานร่วมกับโครงข่ายอื่น (NSA) ได้พร้อมกัน โดยสามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์และรูปแบบระบบ
ที่หลากหลายทั้งสำหรับการใช้งานในครัวเรือนและในระดับโครงข่าย นอกจากนี้หัวเว่ยยังได้ติดตั้งเสารับส่ง
สัญญาณ 5G ถึง 4 ชุดในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ รวมไปถึงเทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมาย ส่งผลให้การรับส่งสัญญาณ 5G
มีความไหลลื่น เสถียร และเพรียบพร้อมสำหรับการสื่อสารข้อมูลแห่งยุคอนาคต จึงสามารถกล่าวได้ว่า HUAWEI Mate X เป็นสมาร์ทโฟน 5G อย่างแท้จริง

 

HUAWEI Mate X ได้รับใบรับรองคุณสมบัติ 5G CE ซึ่งผ่านการรับรองทั้งด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงการพัฒนาทางเทคนิค โดย HUAWEI
Mate X มีค่าคลื่นความถี่วิทยุและค่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลอดภัย มีระบบความปลอดภัย และค่า SAR ไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ตามกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรป

 

สมาร์ทโฟนของหัวเว่ยที่ผ่านการรับรอง 5G CE ใบแรกของโลกในครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของ
การพัฒนาสมาร์ทโฟน 5G เพื่อใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำ
ของหัวเว่ยในตลาดนวัตกรรม 5G และหัวเว่ยจะยังคงส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 5G เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ 5G สู่ผู้บริโภคในอนาคตต่อไปถูกใจบทความนี้  3