Camera

นกปีกสั้นสีน้ำเงิน (Himalayan Shortwing)

มีภาพนกปีกสั้นสีน้ำเงิน (Himalayan Shortwing) ป้อนอาหารและเก็บอุจจาระของลูกน้อยไปทิ้งมาฝากครับ

นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน (Blue-eared Kingfisher)

มีภาพนกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน (Blue-eared Kingfisher) ที่หาชมได้ยากมากในประเทศไทยมาฝากครับ

รวมภาพนกและสัตว์ป่าที่พบในห้วยขาแข้ง

รวมถาพนกและสัตว์ป่าที่ถ่ายได้จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เมื่อช่วงวันที่ 6-8/5/2565 มาฝากครับ

แย้ (Butterfly Lizard)

มีภาพและวีดีโอ แย้ (Butterfly Lizard) ถ่ายที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมาฝากครับ ถ่ายเมื่อ 6/5/2565

นกจับแมลงอกส้มท้องขาว (Tickell’s Blue Flycatcher)

มีภาพนกจับแมลงอกส้มท้องขาว (Tickell’s Blue Flycatcher) ทั้งตัวผู้และตัวเมียมาฝากครับ

นกภูหงอนท้องขาว White-bellied Erpornis

มีภาพนกภูหงอนท้องขาว นกเล็กที่น่ารักมาฝากครับ ถ่ายที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 15/4/2565

นกเสือแมลงหัวขาว (Gampsorhynchus torquatus)

มีภาพนก นกเสือแมลงหัวขาว (Gampsorhynchus torquatus) ที่หาชมได้ยาก เป็นนกแพงอีกชนิดหนึ่งมาฝากครับ

นกระวังไพรหลังแดง Chestnut-backed Scimitar Babbler

มีภาพนกหายากมาฝากครับ นกระวังไพรหลังแดง ถ่ายเมื่อวันที่ 15/4/2565 ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

นกกะรางอกสีน้ำตาลไหม้ White-necked Laughingthrush

มีภาพนกกะรางอกสีน้ำตาลไหม้ White-necked Laughingthrush ที่หาชมได้ยากมาฝากครับ ถ่ายเมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 นี้เองครับ

นกจุนจู๋หัวเหลือง Slaty-bellied Tesia #2

มีภาพนกจุนจู๋หัวเหลือง Slaty-bellied Tesia มาฝากอีกแล้วครับ มีโอกาสกลับไปถ่ายแก้มืออีกครั้งครับ

1 2 3 11