วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส

วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส เป็นที่ใหญ่และเก่าแก่มากของญี่ปุ่น อายุกว่า 1200 ปี ตั้งอยู่บริเวรเนินเขาฮิงาชิยาม่า ฐานที่รองรับวิหารใหญ่ทำด้วยไม้ซุงขนาดใหญ่จำนวนมากเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงโดยไม่ใช้ตะปูเลยสักตัว ใช้การเข้าลิ่มแทนเหมือนเรือนไม้สมัยโบราณบ้านเราครับ เป็นที่ประดิษฐานของเทพ เอปิสึ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย

วัดนี้มีผู้คนมานมัสการกันเยอะมากทั้งต่างชาติและคนญี่ปุ่น คนจำนวนมากใส่ชุดประจำชาติญี่ปุ่นขึ้นไปครับ มีร้านให้เช่าชุดหลายร้านตามทาง สองข้างทางขึ้นมีร้านค้าของที่ระลึกมากมายตลอดเส้นทาง  มีภาพมาฝากครับ

ซุ้มประตูวัดครับ จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่มีคนมาถ่ายรูปกันมาก

kiyomizu-dera
วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส

IMG_6998 IMG_7000 IMG_7007 IMG_7017 IMG_7018 IMG_7019 IMG_7020 IMG_7021 IMG_7028 IMG_7030 IMG_7031 IMG_7037 IMG_7038 IMG_7041 IMG_7042 IMG_7044 IMG_7046 IMG_7047 IMG_7049 IMG_7050 IMG_7051 IMG_7052 IMG_7053 IMG_7054 IMG_7055 IMG_7056ถูกใจบทความนี้  0