แนะนำแอพ iOS ลดราคาโหลดฟรี ประจำวันที่ 17 December 2014

Freeapp-iOS-17122014

   พยายามมาอัพเดทให้เร็ว ให้ไว จะได้ดาวโหลดกันได้ทันการนะ กับแอพบน iOS ดาวโหลดกันไปฟรีๆ แต่ระยะเวลามีจำกัดนะ วันนี้มาแนะนำ Penumbear  เกมส์พัชเซิล สนุกๆ  ส่วนแอพอื่น เข้าไปชมกันต่อได้เเลยครับผม

คำเตือน รีบดาวโหลดก่อนนักพัฒนาเจ้าของแอพนั้นๆ จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นเสียเงินตามปกตินะครับ

มาตามดาวโหลดกันได้เช่นเคยครับผม

iPhone

Freeapp-iOS-17122014-1

Organizy – Shopping List (Grocery List) ($1.99 → Free, 4.6 MB): A vibrant and easy to use shopping list app. It’s perfect for anyone interested in saving time by creating and shopping with a digital grocery list.

What makes Organizy stand out is the ability to create multiple shopping lists and populate them with ease. All of your lists are stored in the main menu, and you’re able to see how many items are within each one with just a glance. To add an item to a list, start typing the name and Organizy will automatically fill in the rest for you. You’re able to attach a quantity, comment, and department to each item, and the app will group them accordingly.

Universal

Freeapp-iOS-17122014-2

Vert – Unit and Currency Converter ($2.99 → Free, 13.4 MB): An efficient and elegant unit and currency converter. It’s the perfect utility app for those who need to convert often and want a personalized environment.

Vert is absolutely loaded with content. It has everything from regular units and currencies to clothing sizes and rock climbing grades. You’re able to browse through unit categories with a swipe or search for something specific. Categories can be marked as favorites for quick access later on. Units can be flipped and copied as well. Vert includes more than 1,000 units and 164 currencies that are updated automatically.

Freeapp-iOS-17122014-5

Lords & Knights – X-Mas Edition ($4.99 → Free, 74.2 MB): Expand your realm to conquer an empire in this online strategy game. It’s ideal for those who enjoy games like Clash of Clans.

Winter has come to the lands of Lords and Knights. You must take your humble medieval castle from obscurity to a superpower by conquering everyone around you. Gather resources to build up your borders, upgrade your facilities, and train new units. Then send your army out to battle to destroy anyone that stands in your way. Take on missions to earn even more resources and discover new technologies. You’re also able to found an alliance to increase your reach across the lands. Oh, and don’t forget to keep an eye out for Santa!

Freeapp-iOS-17122014-4

Duckie Deck Monsters ($2.99 → Free, 17.4 MB): A fun interactive entertainment app starring a bunch of cuddly monsters. It’s for parents with children who are afraid of the dark.

Duckie Deck Monsters will help your child see there’s nothing to be afraid of when the lights are out. Each monster is hiding in the shadows. Your child must tap on the light to reveal the colorful and cuddly creature that’s ready to play. They can tap on and swipe over the monsters and see what happens. The app also includes upbeat music and sound effects.

Freeapp-iOS-17122014-3

playing carl ($0.99 → Free, 24.0 MB): Play crazy instruments with Carl with this entertainment app. It’s ideal for kids who love making noise.

Carl is back for more noisy fun! You’re able to speak into your iDevice’s microphone to hear Carl repeat your exact words. You can also choose from percussion, trumpet, and guitar instruments to have Carl play to your beat. Each instrument includes four different sounds, and you can just tap away on the colored bars at the bottom to play them.

Freeapp-iOS-17122014-6

Penumbear ($1.99 → Free, 253.2 MB): Play with the light to solve tricky puzzles in the atmospheric Penumbear. It’s for anyone who enjoys sinking time into massive platformers.

Penumbear casts a new light on classic platforming. You get to play as a teddy bear that awakens in a dark castle with only a firefly as his companion. To escape, you’ll have to explore the dark and creepy corners of the castle to solve puzzles and conquer beasts. At your disposal is the power to walk on the lines where the shadows and the light meet. You can utilize this power to discover the secrets of the castle including new levels, bonus bears, and new characters.

iPad

Freeapp-iOS-17122014-7

Dodo Master ($0.99 → Free, 381.9 MB): A beautifully designed and brutally difficult platformer. It’s pure platforming goodness, so anyone up for a challenge should give it a try.

Dodo Master Pocket is really everything you could want from a great platformer. It tells the tale of a Dodo imprisoned by a mysterious captor, and you have to help her do everything in her power to reclaim her stolen eggs. The journey is dark, moody, and visually stunning. You’re tasked with avoiding spikes, flames, vicious creatures, and cunning traps on your way through the caves and dungeons. You’re able to utilize a MFI controller as opposed to the on-screen controls in order to get more platforming precision.ถูกใจบทความนี้  1