เอไอเอสขอส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ประเทศอิตาลี

AIS 4G

 18 มกราคม 2560 : เอไอเอสส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อิตาลี พร้อมให้ลูกค้า เอไอเอสที่โรมมิ่งอยู่ในประเทศอิตาลี สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ฟรีที่หมายเลข +393338518071  รวมทั้ง AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 (เวลาอิตาลี) 

 

 

AIS 4G

18 มกราคม 2560 : เอไอเอสส่งความห่วงใยไปยังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อิตาลี พร้อมให้ลูกค้า เอไอเอสที่โรมมิ่งอยู่ในประเทศอิตาลี สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ฟรีที่หมายเลข +393338518071  รวมทั้ง AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด       24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 (เวลาอิตาลี)

AIS would like to share our sincerely caring about the earthquake in Italy

18 January 2017 : AIS would like to share our sincerely caring about all the people of Italy and the Thai people in Italy for the recent earthquake. AIS roaming customers in Italy can contact the Royal Thai Embassy in Roam at +393338518071 as well as make call to request emergency support from AIS CALL CENTER +6622719000 24 hours Free of Charge during 18-20 January 2017(Italy time).ถูกใจบทความนี้  0