เอไอเอส รับรางวัล Global HR Excellence Award 2017 จาก World HRD Congress

World HRD Congress_1

 เอไอเอส ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันระดับโลก ล่าสุดนางสาวกานติมา  เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล รับรางวัล Global HR Excellence award 2017 สาขาการบริหารดูแลสุขภาพของพนักงานในองค์กรดีเยี่ยม (Managing health at work awards) จาก World HRD Congress ซึ่งเป็นองค์กรด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและแนวปฎิบัติด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับนานาชาติ โดยมี Dr.Arun Arora, Chairman,Edvance Pre-School Pvt.Ltd. & Emeritus Chairman, World HRD Congress เป็นผู้มอบรางวัล ณ กรุงมุมไบ ประเทศอินเดีย

 

 

World HRD Congress_

เอไอเอส ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันระดับโลก ล่าสุดนางสาวกานติมา  เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล รับรางวัล Global HR Excellence award 2017 สาขาการบริหารดูแลสุขภาพของพนักงานในองค์กรดีเยี่ยม (Managing health at work awards) จาก World HRD Congress ซึ่งเป็นองค์กรด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและแนวปฎิบัติด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับนานาชาติ โดยมี Dr.Arun Arora, Chairman,Edvance Pre-School Pvt.Ltd. & Emeritus Chairman, World HRD Congress เป็นผู้มอบรางวัล ณ กรุงมุมไบ ประเทศอินเดียถูกใจบทความนี้  0