เวสเทิร์น ดิจิตอล เร่งเดินหน้าสู่อนาคตของสถาปัตยกรรมการประมวลผลรุ่นใหม่ เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมสำหรับ Big Data และ Fast Data

 เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ป (NASDAQ: WDC) ประกาศที่งาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ RISC-V Workshop ครั้งที่ 7 ว่าจะก้าวเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสู่การใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบเปิดกว้างที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะทางเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นในโลกที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง คุณมาร์ติน ฟิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของเวสเทิร์น ดิจิตอลเผยถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเป็นผู้นำความก้าวหน้าของสภาพแวดล้อมการประมวลผลข้อมูลบนพื้นฐาน RISC-V (RISC-V FoundationRISC-V คือสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบเปิดและมีความยืดหยุ่นที่ตอบสนองต่อการใช้งานที่มีความหลากหลายของข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้า (Big Data) และข้อมูลที่รวดเร็วหรือฟาสท์ดาต้า (Fast Data) รวมถึงการขยายตัวของปริมาณงานในศูนย์ข้อมูลคลาวด์ส่วนกลางและในระบบระยะไกลและระบบเคลื่อนที่ที่ปลายขอบเครือข่าย บทบาทผู้นำของเวสเทิร์น ดิจิตอลในการริเริ่มใช้ RISC-V ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากบริษัทฯ มุ่งเร่งการพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องด้วยการปรับเปลี่ยนการใช้งานซีพียูมากกว่า 1 พันล้านชุดต่อปีไปเป็น RISC-V

 

 

 

สภาพแวดล้อมสำหรับบิ๊กดาต้าและฟาสท์ดาต้าขยายตัวมากขึ้นจนเกินกว่าขอบเขตของสถาปัตยกรรมระบบและโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อ “จุดประสงค์ทั่วไป” ซึ่งใช้งานมานานหลายทศวรรษกำลังถึงขีดจำกัดทั้งด้านขนาด ประสิทธิภาพ และสมรรถนะ โดยปกติแล้ว การใช้งานตามจุดสงค์ทั่วไปในสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานทั่วไปจะมีทรัพยากรการประมวลผลที่มีอัตราส่วนคงที่ อาทิ ระบบประมวลผลปฏิบัติการ (โอเอส หรือ OS) การประมวลผลโอนถ่ายเฉพาะทาง หน่วยความจำ การจัดเก็บข้อมูล และการเชื่อมต่อเครือข่าย เนื่องจากบิ๊กดาต้ามีขนาดใหญ่ขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น เช่นเดียวกับฟาสท์ดาต้าก็มีความเร็วสูงขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น ระบบการประมวลผลเพื่อการใช้งานทั่วไปแบบ “ระบบเดียวใช้ได้ทั้งหมด” ไม่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นในโลกของเราที่ให้ความสำคัญกับข้อมูล

สภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง

เมื่อความหลากหลายในการใช้งานบิ๊กดาต้าและฟาสท์ดาต้าขยายตัวเพิ่มขึ้น สถาปัตยกรรมการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลางจำเป็นต้องมีความสามารถในการแยกทรัพยากรให้เป็นอิสระจากกัน สถาปัตยกรรมแห่งอนาคตจะต้องมีความสามารถเหนือกว่าสถาปัตยกรรมการประมวลผลที่มีอัตราส่วนมาตรฐานเพื่อการใช้งานทั่วไปอย่างมีขีดจำกัดและรองรับโซลูชั่นส์ที่ตอบสนองการใช้งานอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยการประมวลผลระบบปฏิบัติการ การประมวลผลเฉพาะทาง หน่วยความจำ การจัดเก็บข้อมูล และการเชื่อมต่อเครือข่ายที่สอดคล้องตามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลแบบสุดขั้วและการประมวลผลสำหรับการวิเคราะห์ การเรียนรู้ของเครื่องจักร ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัจฉริยะล้วนต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจง

“เวสเทิร์น ดิจิตอลเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล และเรากำลังขยายจุดยืนความเป็นผู้นำไปสู่สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบเปิดที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง” คุณไมค์ คอร์ดาโน่ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอลกล่าวและเสริมอีกว่า “RISC-V จะเปิดโอกาสให้ทั้งอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงประโยชน์ของสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่และยังช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์อุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และระบบจัดเก็บข้อมูลที่รองรับการใช้งานเฉพาะทางสำหรับบิ๊กดาต้า และฟาสท์ดาต้าได้ เรากำลังก้าวข้ามขอบเขตของการจัดเก็บข้อมูลไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดที่จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์และโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากข้อมูลของพวกเขา”

ยกระดับการประมวลผลเข้าใกล้ข้อมูลมากขึ้น

เวสเทิร์น ดิจิตอลเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นส์การยึดจับ รักษา เข้าถึง และเปลี่ยนแปลงข้อมูล สถาปัตยกรรม RISC-V จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถมีส่วนร่วมและยกระดับชุมชนของนักประดิษฐ์ที่กว้างขวางโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มพลังการประมวลผลให้ใกล้เคียงกับปริมาณข้อมูลมากขึ้น เมื่อบริษัทฯ นำพลังการประมวลผลเข้าใกล้กับข้อมูลมากขึ้น ลูกค้าจะสามารถลดการเคลื่อนที่ของข้อมูลที่ขอบเครือข่ายและภายในศูนย์ข้อมูล พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลบนพื้นฐานของตำแหน่ง ปริมาณงาน หรือความต้องการตามเวลา

เดินหน้าเร่งระบบนิเวศ RISC-V

เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและความสำเร็จของระบบนิเวศ RISC-V เวสเทิร์น ดิจิตอลวางแผนเปลี่ยนแปลงการพัฒนาแกนซีพียู โปรเซสเซอร์ และคอนโทรลเลอร์ให้เป็นสถาปัตยกรรม RISC-V บริษัทฯ ใช้งานแกนซีพียูโปรเซสเซอร์ในผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 พันล้านชุดต่อปี การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเมื่อเสร็จสมบูรณ์ เวสเทิร์น ดิจิตอลคาดว่าจะสามารถจัดส่งซีพียู RISC-V ได้ที่ 2 พันล้านชุดต่อไป บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี RISC-V สำหรับการใช้งานในระบบหลัก เพื่อให้สามารถใช้งานในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้

เวสเทิร์น ดิจิตอลยังมีพันธมิตรและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องกับหุ้นส่วนในระบบนิเวศ RISC-V บริษัทฯ เพิ่งเสร็จสิ้นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับเอสเพอรานโต เทคโนโลยีส์ (Esperanto Technologies) ผู้พัฒนาโซลูชั่นส์การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานบนพื้นฐานของสถาปัตยกรรม RISC-V แบบเปิด เอสเพอรานโตมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองเมาเทนวิว รัฐแคลิฟอร์เนีย ประกอบด้วยวิศวกรโปรเซสเซอร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์สูง มีเป้าหมายสร้าง RISC-V ให้เป็นสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานเชิงประมวลผลขั้นสูง อย่างการเรียนรู้ของเครื่องจักร

“การดำเนินการแบบเปิดได้แสดงให้โลกเห็นว่า นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดด้วยการทำงานร่วมกันของชุมชนขนาดใหญ่ที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน” ฟิงค์กล่าว “ด้วยสาเหตุนี้ เราจึงเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ทำงานกับสถาปัตยกรรม RISC-V ของเรา เรายังสนับสนุนให้มีความร่วมมือที่เปิดกว้างสำหรับทุกฝ่ายในอุตสาหกรรม รวมถึงลูกค้าและหุ้นส่วนของเราเพื่อช่วยผลักดันและเร่งความพยายามของเราให้เกิดผล ด้วยการผนึกกำลังกันเช่นนี้ เราสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นว่า RISC-V จะประสบความสำเร็จเหมือนที่ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เคยทำได้”

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของการประกาศเกี่ยวกับ RISC-V สามารถเข้าชมการเผยแพร่การนำเสนอของมาร์ติน ฟิงค์ได้ที่เวิร์กช็อป RISC-V ครั้งที่ 7 ที่เว็บไซต์ http://innovation.wdc.com

ชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RISC-V Foundation และการเวิร์กช็อป RISC-V Workshop ครั้งที่ 7 ได้ที่เว็บไซต์ https://riscv.org

 

เกี่ยวกับเวสเทิร์น ดิจิตอล

เวสเทิร์น ดิจิตอลสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อรองรับข้อมูลที่มีการเติบโต บริษัทได้ผลักดันนวัตกรรมที่จำเป็นเพื่อช่วยทำให้ลูกค้าสามารถจับข้อมูล รักษาข้อมูล เข้าถึงและแปลงความหลากหลายของข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลนั้นมีอยู่ทุกที่ตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลขั้นสูงไปจนเซ็นเซอร์ในโทรศัพท์จนถึงอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนตัว โซลูชั่นที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมของเรานำเสนอความเป็นไปได้ของข้อมูล โซลูชั่นที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลางของเวสเทิร์น ดิจิตอล วางตลาดภายใต้แบรนด์ G- Technology, HGST, SanDisk, Upthere และ WD

แถลงการณ์การคาดการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีแถลงการณ์การคาดการณ์ในอนาคตบางประการ ซึ่งรวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลบนพื้นฐาน RISC-V (RISC-V Foundation) และความคิดริเริ่มต่างๆ การมีส่วนร่วมของเราและการลงทุนในระบบนิเวศ RISC-V การเปลี่ยนอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และระบบของเราให้เป็นสถาปัตยกรรม RISC-V การจัดส่งแกนประมวลผล RISC-V การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางธุรกิจและความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โอกาสในการเติบโต แนวโน้มของตลาดและการเติบโตของข้อมูลและไดรเวอร์ของบริษัท มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวกับการแถลงการณ์ ในอนาคตนี้ที่อาจเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งรวมไปถึงและยังมีสิ่งอื่นๆ ด้วย ซึ่งรวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจกับพันธมิตรร่วมทุนของบริษัท ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก สภาพธุรกิจและการเติบโตในระบบนิเวศของระบบจัดเก็บข้อมูล ผลกระทบจากราคาและสินค้าคู่แข่ง การยอมรับในตลาดและราคาวัตถุดิบของสินค้าโภคภัณฑ์และชิ้นส่วนเฉพาะของสินค้า การกระทำต่างๆ จากคู่แข่งทางการค้า การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีที่ไม่คาดคิดในเรื่องการแข่งขันด้านเทคโนโลยี การพัฒนาของเราและการแนะนำผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และการขยายตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดด้านการจัดเก็บใหม่ๆ การควบกิจการและการร่วมทุน ความยุ่งยากหรือความล่าช้าด้านการผลิต ปัจจัยด้านความเสี่ยงอื่นๆ และความไม่แน่นอน ตามรายงานจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เรียกว่า “กลต.”) รวมถึงรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K ของบริษัทที่ยื่นต่อกลต. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งต้องการให้คุณได้ศึกษา คุณไม่ควรเชื่อมั่นในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ซึ่งได้กล่าวไว้ ณ วันที่ออกแถลงการณ์ เวสเทิร์น ดิจิตอล ไม่มีภาระผูกพันธ์ในการปรับปรุงความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ในกรณีที่เหตุการณ์ หรือสถานการณ์เปลี่ยนไปหลังจากวันที่เผยแพร่นี้ถูกใจบทความนี้  0