CAT พร้อมนำโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม รองรับการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  เตรียมความพร้อมนำโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ –  11 มีนาคม 2561

 

            

 

พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า “ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริที่จะจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้มีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตแบบไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า CAT ได้เตรียมพร้อมให้การสนับสนุนบริการสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบด้วย บริการอินเทอร์เน็ตและ WiFi, บริการเชื่อมต่อสัญญาณ CCTV, บริการ Digital Trunked Mobile ในพื้นที่โดยรอบบริเวณที่จัดงาน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, กองบัญชาการตำรวจนครบาล, กองอำนวยการงานพระราชพิธีและจุดคัดกรองรวม 4 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ริมถนนศรีอยุธยาฝั่งสวนอัมพร จุดที่ 2 บริเวณทางเท้าข้างสนามเสือป่า จุดที่ 3 บริเวณทางเท้าใกล้โค้ง ปตท. ถ.อู่ทองในและจุดที่ 4 บริเวณเกาะกลาง ถ.ราชดำเนินนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจุดต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วตลอดระยะเวลาของการจัดงาน

 

 

                    ทั้งนี้ CAT คาดหวังว่า ด้วยศักยภาพการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่ CAT นำมาให้การสนับสนุนในครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ได้สืบสานพระราชปณิธานขององค์บูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และได้รำลึกถึงวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความสุข พร้อมกับได้รับการอำนวยความสะดวกเรียบร้อยและได้รับความปลอดภัยตลอดระยะเวลาของการร่วมงาน”ถูกใจบทความนี้  4