กลุ่มทรู ร่วมส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 402 เครื่อง แก่ครู กศน. ปอเนาะ 402 คน เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ยุคดิจิทัล สู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (ที่ 9 จากขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ในฐานะประธานในพิธี พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายกฤตชัย อรุณรัตน์ (ที่ 8 จากขวา) เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทรู ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา จำนวน 402 เครื่องให้แก่ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 402 คน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ซึ่งในโอกาสนี้ ดร. เนตรชนก วิภาตะศิลปิน(ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ พร้อมให้กำลังใจแก่เหล่าครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมสร้าง “เด็กดี-เด็กเก่ง” ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอีกด้วย

อนึ่ง พิธีการในครั้งนี้เกิดขึ้น สืบเนื่องจากที่กลุ่มทรู ได้มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวนดังกล่าวให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นำไปมอบต่อให้แก่ครูในสถาบันศึกษาปอเนาะ รวม 396 แห่ง ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งสาระข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทัดเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนด้านการศึกษาไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวะต่อไปถูกใจบทความนี้  0