โซนี่ไทย จับมือศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp

โชว์ผลงานภาพถ่ายจากฝีมือนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่

หวังสร้างเวทีต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจสู่นักถ่ายภาพต่อไป

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด จับมือ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 (โครงการสามกรุง และโซนี่ อัลฟ่า   ยูนิเวอร์ซิตี้ แคมป์ 2018) นำผลงานภาพถ่ายจากนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา     จาก 14 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการมาจัดแสดง พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันจากการประกวดถ่ายภาพในแต่ละประเภท มุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงศักยภาพของเยาวชนไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งยังส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักถ่ายภาพ รวมถึงผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพได้ใช้เป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการถ่ายภาพ โดยนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “3Krung x Sony Alpha University Camp 2018” เปิดให้ชมแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ

มร. มาซากิ มัทซูมาเอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลา 5 เดือนของกิจกรรมเวิร์คช็อปสุดเข้มข้น ผลงานกว่า 60 ภาพที่จัดแสดงอยู่ในวันนี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่านักศึกษา และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา14 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 ได้แสดงออกถึงศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์อันโดดเด่นด้านการถ่ายภาพได้อย่างน่าชื่นชม  นับเป็นการตอกย้ำถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่สนใจด้านการถ่ายภาพ ได้เรียนรู้พร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ได้มีโอกาสในการจัดแสดงผลงานที่ถ่ายทอดผ่านความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจของตนเอง พร้อมพัฒนาศักยภาพและความพร้อมเพื่อก้าวสู่ช่างภาพมืออาชีพต่อไป”

ตลอดระยะเวลา 5 เดือนของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนฝีมือด้านการถ่ายภาพอย่างเข้มข้นจากช่างภาพมืออาชีพผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา และผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะต้องส่งผลงานเข้าประกวดในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะการแข่งขันจากการประกวดถ่ายภาพใน 3 ประเภท โดยจะได้รับการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไว้เป็นที่เรียบร้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ประเภท Street Photo

รางวัลชนะเลิศได้แก่ พัทธ์ วีระวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลเป็นกล้อง Sony A7 II Kit มูลค่า 43,990 บาท พร้อมหนังสือภาพ The Base of Siam, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สุกฤษฎิ์ ปัจจันตดุสิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับกล้อง Sony RX100 IV มูลค่า 26,990 บาท พร้อม

หนังสือภาพ Muang Krung Muang Thep และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ณัฐพล มาซา จากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับหูฟัง SONY Extra Bass มูลค่า 5,490 บาท พร้อมหนังสือภาพ Sukho+Tai และรางวัลชมเชย มีจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ศิวภูมิ ยามาซากิ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ณัฐชัช วชิรวราการ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และภาณุพงศ์ นิธิกิตติกุล จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะได้รับหนังสือ   ร.๙ ในหลวงในดวงใจ

  • ประเภท Landscape & Travel

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จิรวัฒน์ ตันประเสิรฐ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเป็นกล้องถ่ายภาพ SONY A7 II Kit  มูลค่า 43,990 บาท พร้อมหนังสือภาพ The Base of Siam, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ สุกฤษฎิ์ ปัจจันตดุสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับกล้อง SONY A6300 Kit  มูลค่า 31,990 บาท พร้อมหนังสือภาพ Muang Krung Muang Thep และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ศิวภูมิ ยามาซากิ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับลำโพง SONY Extra Bass มูลค่า 5,490 บาท พร้อมหนังสือภาพ Sukho+Tai และรางวัลชมเชย มีจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สุพิชชา สระแก้ว จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, พัทธ์ วีระวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนภสินธุ์   คงสมจิตต์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะได้รับหนังสือ ร.๙ ในหลวงในดวงใจ

  • ประเภท Creative

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศิริน ม่วงมัน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเป็น กล้อง Sony A7 II Kit มูลค่า 43,990 บาท พร้อมหนังสือภาพ The Base of Siam, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ธีรศิลป์ สุดดี           จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับกล้อง Sony RX0 มูลค่า 24,990 บาท พร้อมหนังสือภาพ Muang Krung Muang Thep และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ณัชริดา ยาทองไชย จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับหูฟัง SONY Extra Bass มูลค่า 5,490 บาท พร้อมหนังสือภาพ Sukho+Tai และรางวัลชมเชย มีจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ภาณุพงศ์ นิธิกิตติกุล จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม, สุธาสินี คงเจียมศิริ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และพริมรตา ศิริพงษ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้รับหนังสือ ร.๙ ในหลวงในดวงใจ

สำหรับผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในแต่ละประเภท นอกจากจะได้รับผลิตภัณฑ์จากโซนี่แล้ว ยังจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และผลงานภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จะได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 ซึ่งจะจัดแสดงขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันนี้ จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 อีกด้วย

นางสาวลีลนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอิมเมจจิ้ง บ. โซนี่ ไทย จ.ก. ได้กล่าวเสริมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่โซนี่ตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะโซนี่ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของธุรกิจกล้องทั้งตลาดไทยและตลาดโลก ล้วนมาพร้อมกับความรับผิดชอบหลากหลายด้านพร้อมๆ กัน โซนี่จึงมุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการถ่ายภาพในทุกๆ ระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโครงการในระดับมืออาชีพ การกระตุ้นตลาดรวมถึงพัฒนาการถ่ายภาพผ่านกิจกรรมมากมายแก่ลูกค้าทุกๆกลุ่ม และครั้งนี้เป็นการมุ่งสร้างสรรค์นักถ่ายภาพรุ่นใหม่ ที่อนาคตจะเป็นทีมชาติ หรือกำลังสำคัญให้แก่วงการถ่ายภาพไทยในอนาคต โดยโซนี่ได้เตรียมกล้อง Sony Full Frame Mirrorless กล้องมาตรฐานใหม่ของการถ่ายภาพ ที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลงานของน้องๆ และเหล่าคณาจารย์ระหว่างการเข้าค่าย รวมถึงสัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริง Sony Full Frame Mirrorless แบบเต็มที่ ทั้ง Sony A9 กล้องที่สุดของเทคโนโลยีด้านความเร็ว 20 frame ต่อวินาที กล้อง A7RM3 Series ความละเอียดสูง 42 ล้าน ที่ทลายข้อจำกัดของการถ่ายภาพ และเป็นกล้องระดับโปรที่ได้รับความไว้วางใจที่สุด พร้อม G Master Lens line up ที่เพียบพร้อม ไว้ให้น้องๆ นักศึกษาทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาพถ่ายโดยไร้ข้อจำกัดในเรื่องของประสิทธิภาพของอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพตลอดช่วงที่จัดกิจกรรม ตั้งแต่ Road Show และ รอบ Final Workshop ซึ่งจากภาพผลงานของนิสิตนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ Final Workshop จะเห็นได้ถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในว่ามีความสามารถในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาพถ่ายได้อย่างดีเยี่ยม และเราเชื่อว่าหากนิสิตนักศึกษาได้รับการส่งเสริมที่ดี จะเติบโตขึ้นเป็นบุคลากร รวมถึงช่วยส่งเสริมวงการถ่ายภาพให้แข็งแกร่งได้ต่อไป”

ทางด้าน นายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับโซนี่ในครั้งนี้ว่า “สามกรุงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ เพราะจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและร่วมกันส่งเสริมนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการถ่ายภาพได้มีพื้นที่แสดงออกความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการถ่ายภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานและก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป    ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 เดือนของการดำเนินโครงการ ทางศูนย์ฯ ได้เข้าไปให้ความรู้ และแนะนำการถ่ายภาพให้กับนิสิตนักศึกษาก่อนนำเสนอผลงานเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนในสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เราได้เห็นความสนใจ และผลงานของน้องๆ รุ่นใหม่ ซึ่งนับว่ามีคุณภาพมาก รวมถึงสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพในการถ่ายภาพอย่างมาก ผมเชื่อว่าหากเยาวชนกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมดีๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยให้เติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรสำคัญในวงการถ่ายภาพได้อย่างแน่นอน”

นิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชมความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพถ่ายโดยช่างภาพรุ่นใหม่จาก 14 สถาบันการศึกษา      ทั่วประเทศ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ณ บริเวณผนังโค้งจัดแสดงนิทรรศการชั้น 3 และ ชั้น 4 ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2562 ศกนี้ถูกใจบทความนี้  2