ทรูมูฟ เอช รับรางวัล “Best Network Provider”ในงานมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2019”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบรางวัลความเป็นเลิศ “Best Network Provider” ให้แก่ทรูมูฟ เอช โดย คุณสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ ในงาน “Thailand Top Company Awards 2019” สุดยอดองค์กรธุรกิจไทยประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดยทรูมูฟ เอช มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุด มาพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมาโดยตลอด รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเครือข่ายชั้นนำระดับโลกในการพัฒนาโครงข่ายให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อมอบประสบการณ์การสื่อสารที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย โดยปัจจุบันเราได้ขยายเครือข่าย 4G ครอบคลุมร้อยละ 98 ของประชากร และครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ทั้งนี้ งานมอบรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงสุดประจำปี 2562 ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ด้วยแนวคิดนวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ
ส่วนรางวัลความเป็นเลิศ
“Best Network Provider” ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถูกใจบทความนี้  1