Huawei P40 Pro จะใช้เซ็นเซอร์ Quad Quad Bayer จาก Sony และมีกล้อง Dual Prism Zoom

มีรายงานว่ากล้องหลักของ Huawei P40 Pro จะมีความละเอียด 52MP เซ็นเซอร์ใหญ่ 1/1.33 นิ้ว ซึ่งคาดว่าจะผลิตโดย Sony และมาพร้อมเทคโนโลยี 16-1 (Quad Quad Bayer)

เทคโนโลยีดังกล่าวก็คือการนำพิกเซลมารวมจาก 16 เหลือ 1 หรือเรียกได้ว่าจาก 52MP เหลือ 3.25MP เพื่อช่วยให้การถ่ายภาพและวิดีโอในที่มืดนั้นดีขึ้นซึ่งมันมากพอสำหรับการถ่ายวิดีโอ FHD ส่วนกรณีภาพถ่ายอาจมีขนาดใหญ่กว่านี้หรือใช้การ upscale

ส่วนในที่แสงจ้านั้นจะมีการปรับไปใช้การควบรวม 4-1 แทนซึ่งก็คือ Quad Bayer แบบที่รู้จักกันดีและจะได้ภาพความละเอียด 13MP

ทั้งนี้คาดว่า P40 Pro จะมีกล้อง Optical Zoom 10x (จากเดิม 5x บน P30 Pro) โดยจะใช้ Dual Prism Design (กล้องเดิมเป็น One Prism) ซึ่งก็ดูจะมีความเป็นไปได้

Sourceถูกใจบทความนี้  1