Apple M1 ทำคำแนน AnTuTu Benchmark ได้มากกว่า 1 ล้าน

สวัสดีวันพุธครับ

เร็วนี้ AnTuTu ได้รับผลคะแนนการทดสอบ Benchmark ของ Apple M1 จำนวนมาก โดยเมื่อใช้แอพ iOS Macbook Air จะถูกมองว่าเป็น iPad Pro ที่ใช้ iOS 14.2

ดู Spec Apple M1 ได้จาก https://www.cpu-monkey.com/en/cpu-apple_m1-1804

คะแนนของ Apple M1 คือ 1,119,243 โหดจริงอะไรจริง

ในแง่ประสิทธิภาพ Apple กล่าวว่า Apple M1 มีอัตราส่วนการใช้พลังงานดีที่สุดในโลก โดยมีประสิทธิภาพมากกว่า CPU ของ PC แบบเดิมถึง 2 เท่าที่การใช้พลังงานเพียง 10W โดยใช้พลังงานเพียง 1/3 ของ PC CPU แบบเดิมที่ประสิทธิภาพเท่ากันถูกใจบทความนี้  2