เอไอเอ ประเทศไทย จับมือ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ดึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เสริมศักยภาพการตลาด ยกระดับการบริการ พัฒนา และนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย

เอไอเอ ประเทศไทย  บริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ  นําโดย นายกฤษณ์ จันทโนทก (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามความร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ผู้นํา บริการดิจิทัลครบวงจรในกลุ่มทรู โดย นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อสนับสนุนระบบวิเคราะห์ข้อมูล   (Data Analytics)  สําหรับใช้ในการศึกษาความต้องการด้านประกันชีวิตของลูกค้า  เอไอเอ   ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจ  นําไปสู่การสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม และ ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เอไอเอ สามารถขยายช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ในการนำโซลูชันด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) มาร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาคธุรกิจประกันชีวิต  พร้อมกันนี้ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ยังผสานความเชี่ยวชาญของทีมวิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist) ในการช่วยศึกษา วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน ตลอดจนคัดกรองข้อมูลให้สมบูรณ์และสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค (Customer Insight) ได้อย่างแท้จริง เพื่อช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ พร้อมต่อยอดความมุ่งมั่นของเอไอเอตามคำมั่นสัญญาที่ต้องการสนับสนุนให้คนในสังคมไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น – Healthier, Longer, Better Lives

พร้อมกันนี้ เอไอเอ มอบสิทธิพิเศษภายใต้แคมเปญ “แจกฟรี ประกันอุบัติเหตุ นิวนอร์มอลพลัส สำหรับลูกค้าทรูแบล็ค และทรูมูฟ เอช ที่ได้รับเชิญผ่าน SMS จะได้รับกรมธรรม์อุบัติเหตุฟรี เป็นวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อกรมธรรม์ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และยังได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 5,000 บาทต่อกรมธรรม์ พร้อมความคุ้มครองโรคโควิด-19 อีก 3,000 บาทต่อกรมธรรม์ โดยมอบความคุ้มครองทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาความคุ้มครองนาน 30 วัน โดยลูกค้าทรูแบล็คและทรูมูฟ เอชที่ได้รับเชิญ สามารถกดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มถูกใจบทความนี้  0