หัวเว่ย ประเทศไทย จับมือ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสริมศักยภาพด้านไอซีทีให้แก่บุคลากรตำรวจไทย

 

พลตำรวจโท ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ซ้าย) และ นายเควิน เฉิง ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีคณะผู้บริหารของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

นครปฐม 4 มกราคม พ.ศ. 2566 – บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เร่งพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที ให้พร้อมรองรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในด้านต่าง ๆ อาทิ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมไปถึงการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน

 

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Talent) ร่วมกัน ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และ นายเควิน เฉิง ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนาม โดยมี พลตำรวจตรี ภัทรภวัต สุขแสง ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นายไทเกอร์ เฉิน รองประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้บริหารของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และผู้บริหารระดับสูง จาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

ภายใต้กรอบความร่วมมือระยะเวลาสองปี ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน รวมถึงการจัดฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ก้าวทันความรุดหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

 

ในระหว่างพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ พลตำรวจโท ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวว่า “ในปัจจุบันอาชญากรรมมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้กระทำผิดมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมมากขึ้นส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ความร่วมมือกับบริษัทหัวเว่ยฯ ในครั้งนี้จะเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้นักเรียนนายร้อยตำรวจมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเติบโตขึ้นไปเป็นตำรวจมืออาชีพทำงานเชิงรุกเพื่อความสงบสุขของประชาชนตามวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไป”

 

นายเควิน เฉิง ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในนามของหัวเว่ย ประเทศไทย ผมขอขอบคุณโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ไว้วางใจให้หัวเว่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที การลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนผ่านโรงเรียนนายร้อยตำรวจสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีเป็นหัวใจหลักในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในระยะยาว” พร้อมเสริมว่า “ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ หัวเว่ยมีความยินดีที่จะสนับสนุนโรงเรียนนายร้อยตำรวจผ่านนวัตกรรมไอซีทีล่าสุด ผลักดันให้คณาจารย์และนักเรียนประสบความสำเร็จและได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพของหัวเว่ย (Huawei Certification) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในวงกว้าง ช่วยให้ประเทศมีบุคลากรที่มีความสามารถในระดับสูง เพื่อรับมือกับความท้าทายของการพัฒนาใหม่ ๆ ด้านไอซีทีได้ดียิ่งขึ้น”

 

# # #

เกี่ยวกับหัวเว่ย

หัวเว่ย ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสมาร์ทดีไวซ์ ด้วยโซลูชันที่ผสมผสานในสี่กลุ่มหลัก คือ เครือข่ายโทรคมนาคม, ไอที, สมาร์ทดีไวซ์ และบริการคลาวด์ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อน โลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ โซลูชันและบริการที่ครบวงจรของหัวเว่ยเปี่ยมด้วยศักยภาพด้านการแข่งขันและเชื่อถือได้ จากการทำงานร่วมกับพันธมิตรในระบบนิเวศแบบเปิด หัวเว่ยสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับลูกค้า เสริมสมรรถนะของผู้คน ช่วยให้การใช้ชีวิตที่บ้านมีความสะดวกสบาย และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรทุกรูปแบบและทุกขนาด

 

นวัตกรรมของหัวเว่ยเน้นตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า เราทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลในด้านการวิจัย เน้นค้นหานวัตกรรมด้านเทคนิคใหม่ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนโลกของเราให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วยพนักงานกว่า 194,000 คน ดำเนินธุรกิจในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก หัวเว่ยก่อตั้งขึ้นในปี 2530 และเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย ได้ที่ www.huawei.com หรือติดตามเราได้ที่ลิงก์ดังต่อไปนี้

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

 ถูกใจบทความนี้  0