NT เปิดตัวมาสคอตน้อง “Connect” เชื่อมต่อทุกสังคมและไลฟ์สไตล์ สู่เป้าหมายความสำเร็จของคนไทย

NT ก้าวสู่ปีที่ 2 เปิดตัวน้อง Connect มาสคอตตัวแทนการเชื่อมต่อแบรนด์ NT กับผู้คนและสังคมทั่วโลกผ่านดิจิทัลไลฟ์สไตล์

 พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวเนื่องในวาระครบรอบ 2 ปีวันคล้ายวันสถาปนาองค์กรว่าจากการที่ NT ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT มาเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นั้น  จนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าภาพรวมในการดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนภารกิจหลัก ๆ ให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและเตรียมปรับองค์กรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อพร้อมรับภารกิจต่าง ๆ ในฐานะหน่วยงานด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ

ในโอกาสครบรอบ 2 ปีนี้  NT เปิดตัวมาสคอตประจำองค์กร น้อง “Connect” เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย  โดยความหมายของคำว่า “Connect” นอกจากหมายถึงการติดต่อและเชื่อมโยงแล้ว ยังสื่อความหมายถึงการ “บรรลุเป้าหมาย”  ซึ่งน้อง Connect” จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแบรนด์ NT กับบุคคล (People)  สังคมชุมชน (Community) และการเชื่อมต่อกันได้ในทุกมุมโลก (Worldwide) ผ่านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ทั้งวัยเรียน วัยทำงาน หรือแม้แต่ผู้สูงวัย โดยเน้นความเป็นมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและธุรกิจของคนไทย

 

“ในปี 2566 NT ได้เดินทางเข้าสู่ปีที่ 3 และเป็นปีแห่งความท้าทายทางการตลาดที่จะมีการแข่งขันในภาคธุรกิจโทรคมนาคมระหว่างผู้ให้บริการรายใหญ่อย่างเข้มข้น กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เพื่อเป็นช่องทางเข้าถึงการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายนับเป็นส่วนที่สำคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NT เป็นแบรนด์ใหม่ที่มาจากการควบรวมกิจการยังคงต้องสร้างการรับรู้ในเรื่องนี้กับผู้บริโภค พร้อมไปกับการเชื่อมโยงความเป็นผู้ให้บริการรายหลักมาอย่างยาวนานที่มีความเข้าใจในเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงการวางระบบและการให้บริการของภาครัฐด้วยทรัพยากรโครงข่ายที่หลากหลาย ครอบคลุมทั่วประเทศ มีศักยภาพสูง และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนนโยบายรัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ” พันเอก สรรพชัยย์ฯ กล่าวในที่สุดถูกใจบทความนี้  0