Dojo-mAn Fotographer

ทำไม? iPhone ได้รับการอัพเดท OS ยาวนานกว่า Android

. . . . ต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นครับ. . . Apple เขาสร้าง OS มาเพื่อมารองรับการทำงาน #iPhone โดยเฉพาะ เรียกได้ว่าเป็น Native OS สมบูรณ์แบบ ทำให้เข้าถึง Hardware ได้โดยตรงได้อย่างเต็มที่