adobe

Adobe Sign รองรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพิ่มความยืดหยุ่นของแบบฟอร์ม พร้อมขยายความร่วมมือกับพันธมิตร

Adobe Sign คือโซลูชั่นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจและเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นระดับโลกของบริษัทอื่นๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อให้แก่ลูกค้า

พลังที่ซ่อนเร้นของเอกสาร The Hidden Power of Your Documents

มาถึงวันนี้ เราทุกคนคงจะเห็นพ้องต้องกันว่าการปฏิรูปองค์กรโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นกระบวนการที่จำเป็นสำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นช่วยขับเคลื่อนการเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการปรับปรุงระบบงานธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงควรดำเนินการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าก่อนใคร 

1 2