Cloud Storage

เปลี่ยน Cloud Storage ให้เป็น Drive ด้วย RAI Drive ใช้งานอย่างง่าย ฟรี!

    งานนี้มาแก้ปัญหาของคนที่ใช้งาน Cloud Storage เยอะๆ บริการฟรีที่มีให้ใช้งานกันเพียบ ยกเว้น cloud  storage บน Smartphone แบรนด์ต่างๆ นะ ใครที่ใช้ Google Drive, Google Photo, One Drive, Drop box,Box.net และอื่นๆ สามารถเรียกใช้งานไฟล์ได้อย่างง่าย จัดการ cloud เหล่านี้เป็น drive นึงอยู่ในเครื่องคอม และเรียกใช้งานและโอนไฟล์ได้อย่างสะดวก