delete sent massage

แอพ Line อัพเดทใหม่ สั่งลบข้อความที่ส่งออกไปโดยไม่ตั้งใจได้แล้ว

เคยไหมส่ง Line ไปแล้ว แต่อยากเปลี่ยนใจ วันนี้ Line ปล่อยอัพเดทใหม่ ให้ลบข้อความที่ส่งออกไปแล้วได้ ภายใน 24 ชั่วโมง