Digital Platform

เอไอเอส ประกาศจับมือ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) จุดไฟ ให้นักพัฒนาฯ นำ Digital Platform เสริมแกร่งวงการซอฟต์แวร์ไทย

“เทคโนโลยีมีบทบาททั้งในการใช้ชีวิต และการทำธุรกิจ ไม่มีองค์กรไหนที่ทำธุรกิจโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์