ECN Taxing times

ผู้เชี่ยวชาญชี้มิติภูมิศาสตร์การเมืองและการแยกจัดเก็บภาษี ส่งผลโดยตรงต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย

ในภาพ (จากซ้ายไปขวา) – นายโรเบิร์ต เคปป์ ผู้อำนวยการ ดิ อีโคโนมิสต์ คอร์ปอเรต เน็ตเวิร์ค ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ พาร์ทเนอร์และประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด สาขากรุงเทพฯ นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) และนายโฮซุก ลี-มากิยามา ผู้อำนวยการ สถาบันเศรษฐกิจการเมืองนานาชาติแห่งทวีปยุโรป