Grab Online to Offline

แกร็บเผยวิสัยทัศน์เมืองอัจฉริยะ พร้อมประกาศก้าวสู่การเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับทุกวันของผู้บริโภค

แกร็บ ประกาศเผยวิสัยทัศน์เมืองอัจฉริยะในการสร้างอนาคตของสังคมแบบไร้รอยต่อที่รวมการบริการรับส่งอาหารแบบออนดีมานด์ การขนส่ง การชำระเงินแบบไร้เงินสด และบริการทางการเงินสำหรับผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในแอพพลิเคชั่นเดียว