iF Design Awards 2018

แคนนอน นำ 6 ผลิตภัณฑ์ คว้ารางวัล “iF Design Awards 2018” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24

แคนนอน ผู้นำด้านเทคโนโลยีกล้องดิจิตอลและอิมเมจจิ้ง นำผลิตภัณฑ์ 6 รุ่นซึ่งมีทั้งกล้องถ่ายภาพ เลนส์ และพรินเตอร์ คว้ารางวัลด้านการออกแบบระดับโลก iF Design Awards 2018 ประเภทผลิตภัณฑ์ รางวัลดังกล่าวจัดโดย International Forum Design GmbHณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี