mobike

เอไอเอสรุกนำ IoT ต่อยอด โครงการ TU-Smart City มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยจักรยานสาธารณะอัจฉริยะ Mobike

เอไอเอส และ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมนำเทคโนโลยีดิจิทัล และโซลูชันส์ IoT เดินหน้ายกระดับ TU-Smart City ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จับมือพันธมิตร “โมไบค์” (Mobike)

โมไบค์ เตรียมให้บริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะในกรุงเทพฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขยายเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โมไบค์ ผู้ให้บริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะรายแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศเริ่มต้นการปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ ด้วยการให้บริการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยจับมือกับแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย