NB-IoT Motor Tracker

AIS นำเทคโนโลยี IoT เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ครั้งแรกของโซลูชั่นส์ NB-IoT Motor Tracker เพิ่มศักยภาพการทำงานของตำรวจยุค Thailand 4.0

เอไอเอส และ บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าความปลอดภัยระดับสากล ได้รับความไว้วางใจจาก กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 นำนวัตกรรม IoT เข้ามาสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน