Photo Fest 2018

เพาเวอร์บาย ชวนร่วมงาน Photo Fest 2018 กล้องใหม่ ปั้นคุณให้เป็นโปร ถ่ายมุมไหนก็สวย

เพาเวอร์บาย ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอทีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสาขาบริการครอบคลุมถึง 94 แห่งทั่วประเทศและบริการด้านตลาดออนไลน์ จัดงานมหกรรมเพื่อคนรักกล้อง Photo Fest 2018