Smart Bike

เอไอเอส ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และ โมไบค์ เปิดให้บริการ “โครงการจักรยานอัจฉริยะสาธารณะ” สร้างแนวคิดเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

 เอไอเอสตอกย้ำศักยภาพผู้นำนวัตกรรม IoT อันดับ 1 ของประเทศ บนโครงข่าย NB-IoT และeMTC ที่ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ