True Gigatex MESH WiFi

บอกลาจุดอับสัญญาณ Wi-Fi ด้วย True Gigatex MESH WiFi เสกให้สัญญาณครอบคลุมทั่วทั้งบ้าน  

Say Bye-Bye ให้กับ WiFi Dead Zone !!! ถ้าใครอยู่บ้าน 2 ชั้น 3 – 4 – 5 ชั้น แล้วเจอปัญหา Wi-Fi ไม่ครอบคลุม ก็ต้องหาวิธีขยายสัญญาณ Wi-Fi ให้ไกลขึ้น ซึ่ง Mesh ก็มีบทบาทเข้ามาช่วยให้ใช้งาน Wi-Fi ได้ไม่สะดุด จะเดินขึ้นชั้น 2 – 3 ก็ไม่มีหลุด เพราะใช้ชื่อ Wi-Fi เดียวกันทั้งบ้าน