เขียนบทความ WordPress บน มือถือ

image

เนื่องจากเว็บไซด์ PDAMobiz.com มีการเปลี่ยนแปลงในการออกบทความ เพื่อเป็นความระเบียบเรียบร้อยต่อการเขียนบทความและการแสดงผลของตัวเว็บ จึงขอแจ้งข้อกำหนดให้รับทราบและปฎิบัติให้ตรงกัน

ในเว็บPDAMobiz โฉมใหม่ มีข้อกำหนดต่างๆ ในการเขียนบทความดังนี้

1. ขนาดรูปภาพ (สำคัญ) ความยาวไม่เกิน 500 พิกเซล แต่จะให้ดีที่สุดต้อง 450 พิกเซล x300 พิกเซล

ใช้แต่ภาพที่มีความยาวเท่านั้น
กรณีภาพที่นำมาเป็นแนวตั้งให้ วางบนกรอบขาวล้วนขนาดความยาว 450 พิกเซล

หมายเหตุ ขนาดภาพมีผลต่อการแสดงผลในภาพรวมของหน้าเว็บ

2. ตัวอักษรที่ใช้ ไม่ต้องกำหนดรูปแบบตัวอักษรและขนาด ให้ใช้ default  จากระบบ

3. กำหนด Category และ Tag ให้ตรงหมวดหมู่ ซึ่ง มีผลต่อการแสดงผลในภาพรวมของหน้าเว็บ

4. อย่าลืมกำหนด Feature Picture กรณีต้องการโชว์ในหมวดต่างๆ ที่หน้าแรก
ภาพที่นำมาใช้ ต้องมีขนาดเท่ากับข้อ 1
image

image

image

image

image

image

image

image

imageถูกใจบทความนี้  4