ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ชวนคนไทย “ปิดไฟให้โลกเย็น” ในวัน Earth Hour 19 มีนาคม นี้ 20.30 – 21.30 น.

Earth Hour Pic1 Large

  กรุงเทพฯ – 16 มีนาคม 2559 : ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ประกาศร่วมรณรงค์ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง กับกิจกรรม 60+ Earth Hour 2016 ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 20.30-21.30 น. ภายใต้โครงการ “ปิดไฟให้โลกเย็น” เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรที่ไม่จำเป็นพร้อมกันทั่วโลก 

Earth Hour Pic1 Large

มร.มาร์ค เพลิทิเยร์ ประธาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก กิจกรรมเพื่อลดโลกร้อนจึงไม่ใช่พันธกิจขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องตระหนักและช่วยกันแก้ไขปัญหา การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ การอุปโภคบริโภค การดำเนินชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ต่างมีส่วนในการทำให้โลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้น การใช้ไฟฟ้าก็เช่นกัน เพราะก่อนที่เราจะได้พลังงานไฟฟ้า จะต้องมีการขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติและนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และมลพิษทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น”

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค อยากขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้า ผ่านโครงการ “ปิดไฟให้โลกเย็น” ซึ่งถึงแม้จะเป็นการปิดไฟเพียงแค่ 1 ชั่วโมง แต่เราเชื่อว่า 1 ชั่วโมงนี้ สามารถสร้างจิตสำนึกที่ดีในการประหยัดพลังงานและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่สังคมโลกได้ถูกใจบทความนี้  0