มทร.อีสาน และ เอ-โฮสต์ จับมือหนุนเกษตรกรไทยก้าวเข้าสู่ดิจิทัล

ahost

  กรุงเทพฯ – 9 มีนาคม 2559 –  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) และเอ-โฮสต์      ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการสร้างระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อสนับสนุนเกษตรใน    ภาคอีสานจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ “อแดปต์”  ยกระดับความสามารถการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  

ahost 

ผศ.ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) และบริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ใน “โครงการสร้างระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล” (The Development of a sustainable ecosystem for Digital Economy) เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ผลิตในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ให้ยกระดับความสามารถการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มรายได้จากการผลิตสินค้า

“โครงการดังกล่าว จะช่วยปรับปรุงการผลิตและการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการจัดทำบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมอื่นๆ ที่ช่วยรักษาคุณภาพของสินค้า และที่สำคัญคือ สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว  นอกจากจะสามารถสร้างความแตกต่างในการแข่งขันแล้ว เกษตรกรหรือผู้ผลิตจะได้รับประโยชน์โดยตรง ในขณะที่ผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และราคายุติธรรมอีกด้วย”

ด้านนายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข ประธานบริหาร บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด  กล่าวว่า บริษัท เอ-โฮสต์  เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการระบบแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ มาเป็นเวลายาวนาน มีธุรกิจครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ได้สนับสนุน“โครงการสร้างระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล” ในการพัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบการพาณิชย์ดิจิทัล (Digital Commerce) ที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายบนระบบ “อแดปต์” (ADAPT) ย่อมาจาก เอ-โอสต์ ดิจิทัล แอนด์ โปรเซส ทรานสฟอร์เมชั่น (A-HOST Digital And Process Transformation) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้การจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับลักษณะสินค้าและตลาดเป้าหมาย

ระบบ“อแดปต์”ประกอบด้วย ระบบการตลาด ระบบขาย ระบบการชำระเงิน ระบบสมาชิก ระบบส่งเสริมการขาย และระบบเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดจำหน่ายสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง สร้างความสนใจในการซื้อขายสินค้าและบริการ ไปจนถึงการชำระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด และการให้บริการบนระบบคลาวด์ อินฟราสตักเจอร์ เซอร์วิส (Cloud Infrastructure Service) รวมถึง เอ-โฮสต์  จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ  ได้แก่ การออกแบบกระบวนการทำงานในหน้าที่ต่างๆ หรือการดำเนินงานของสำนักงานส่วนหลังหรือ แบค ออฟฟิศ การจัดหาช่องทางการกระจายสินค้าเพื่อจัดส่งถึงมือผู้บริโภค หรือโลจิสติกส์ การให้การสนับสนุนทางการตลาด เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการเติมเต็มให้ระบบนิเวศนี้ มีความครบถ้วนและสมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

ด้านนายบุญประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  “เอ-โฮสต์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับกลุ่มเกษตรกรของไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  โดยทางเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าระบบสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ถูกใจบทความนี้  0