ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จับมือเรเซลฯ มอบอุปกรณ์ระบบออโตเมชั่นเพื่อการศึกษา

GroupwithRexel

  นางสาวภัทรภร วิรดานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด และ Digital Customer experience ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ร่วมกับ นายเอกสิทธิ์ สุวรรณาพิสิทธิ์ (ที่ 1 จากซ้าย)  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส จาก บริษัท เรเซล ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จำกัด มอบอุปกรณ์ระบบออโตเมชั่น อินเวอร์เตอร์ หรือไดรฟ์ รุ่นต่างๆซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการควบคุมมอเตอร์ เพื่อศึกษาถึงการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

GroupwithRexel

นางสาวภัทรภร วิรดานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด และ Digital Customer experience ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ร่วมกับ นายเอกสิทธิ์ สุวรรณาพิสิทธิ์ (ที่ 1 จากซ้าย)  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส จาก บริษัท เรเซล ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จำกัด มอบอุปกรณ์ระบบออโตเมชั่น อินเวอร์เตอร์ หรือไดรฟ์ รุ่นต่างๆซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการควบคุมมอเตอร์ เพื่อศึกษาถึงการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ (กลาง) อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยโครงการดังกล่าว จะมีการมอบอุปกรณ์ระบบออโตเมชั่นเพื่อใช้ในการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ในเร็วๆ นี้ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3 ล้านบาทถูกใจบทความนี้  0