AIS และ Thaicom ขอสนับสนุนระบบสื่อสารไร้สายผ่านดาวเทียม กองเรือยุทธการ

AIS THAICOM

  16 พฤษภาคม 2559 : พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ เป็นประธานรับมอบการสนับสนุนเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายผ่านดาวเทียม จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีสื่อสาร ในช่วงระหว่างการฝึกประจำปี ๒๕๕๙ ของกองเรือยุทธการ 

 

AIS THAICOM

16 พฤษภาคม 2559 : พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ เป็นประธานรับมอบการสนับสนุนเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายผ่านดาวเทียม จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีสื่อสาร ในช่วงระหว่างการฝึกประจำปี ๒๕๕๙ ของกองเรือยุทธการ

รวมถึงการฝึกร่วมกับกองทัพอากาศ ทั้งทางฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย เพื่อเตรียมความพร้อม ในการพัฒนาการป้องกันประเทศต่อไป โดยระบบการสื่อสารที่ผสมผสานระหว่างช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตไร้สายเอไอเอส จะทำให้ผู้เข้าร่วมภารกิจการฝึกประจำปีครั้งนี้ สามารถสื่อสารแบบ real time เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งอำนวยความสะดวกและเสริมการสื่อสารด้านกิจการพลเรือน และการรายงานข่าวต่างๆ ทางธุรการด้วยถูกใจบทความนี้  0