เอไอเอส สุดล้ำ ร่วมกับสถาบัน FIBO นำ “นะโม” หุ่นยนต์สัญชาติไทย มาให้บริการลูกค้าที่เอไอเอส ช็อป

AIS FIBO1

  คุณบุษยา สถิรพิพัฒน์กุล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้าและการบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอสในฐานะผู้นำด้านงานบริการในประเทศไทย มีแนวทางในการนำหุ่นยนต์เข้ามาให้บริการลูกค้ายุคดิจิทัลในอนาคต ตามเทรนด์นวัตกรรม Humanoid Robot ที่กำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตของคนมากขึ้น ทั้งในด้านการศึกษา ความบันเทิง รวมถึงการให้บริการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศ ซึ่งแผนงานนี้ยังเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำการให้บริการดิจิทัลในมิติใหม่อย่างแท้จริง” 

 

AIS FIBO
คุณบุษยา สถิรพิพัฒน์กุล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้าและการบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอสในฐานะผู้นำด้านงานบริการในประเทศไทย มีแนวทางในการนำหุ่นยนต์เข้ามาให้บริการลูกค้ายุคดิจิทัลในอนาคต ตามเทรนด์นวัตกรรม Humanoid Robot ที่กำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตของคนมากขึ้น ทั้งในด้านการศึกษา ความบันเทิง รวมถึงการให้บริการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศ ซึ่งแผนงานนี้ยังเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำการให้บริการดิจิทัลในมิติใหม่อย่างแท้จริง”

 

AIS FIBO2

โดยล่าสุด เอไอเอส ได้ร่วมกับ ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Institute of Field Robotics / FIBO) นำหุ่นยนต์  “นะโม” Humanoid Robot  ที่สร้างขึ้นโดยฝีมือคนไทย   มาทดลองให้บริการต้อนรับลูกค้าที่เอไอเอส ช็อป สาขาเซ็นทรัลเวิลด์  ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสนวัตกรรมการให้บริการด้วยหุ่นยนต์ที่ล้ำไปอีกขั้น ซึ่งการทดลองให้บริการดังกล่าวได้รับความสนใจจากลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นอย่างมาก และเอไอเอสมีแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้วยหุ่นยนต์ต่อไปในอนาคต

 ถูกใจบทความนี้  0