สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน มอบรางวัล Best CEO ให้ สมชัย เลิศสุทธิวงค์

 นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส  รับรางวัล “Best CEO กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี” จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2015/2016 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ผ่านการเสนอชื่อ และลงคะแนนจากกลุ่มนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้จัดการกองทุน ซึ่งมอบให้แก่ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล    

 


นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส  รับรางวัล “Best CEO กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี” จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2015/2016 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ผ่านการเสนอชื่อ และลงคะแนนจากกลุ่มนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้จัดการกองทุน ซึ่งมอบให้แก่ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล

 ถูกใจบทความนี้  0